geguritan bukit sinawing : Riswo Mulyadi

Standar

GEGURITANKU YANG dimuat di Majalah Banyumasan ” ANCAS” edisi April 2014 :

8 April 2014 pukul 15:10

PublikTemanTeman selain KenalanHanya SayaKhususTeman DekatWilayah Purwokerto, Jawa Tengah, IndonesiaLihat semua daftar…Wilayah Cihonje, IndonesiaPGAN PurwokertoGersuasKenalanKembali

1. MACA

latihan maca

maca awak

maca tepak

maca batin

maca isin

maca impen

maca titen

maca rasa

maca jiwa

latihan maca

latihan ngrasa

latihan ngaca

RM, 2014

2.Desember

pungkasan kang lumaku nolah-noleh

ngarep tumeko karep sumendheh

mburi sinawang lelakon sumeleh

katon cetha lelaku durjana tumepak dlamakan

mbamba

mbranang

kumepul kukus dupa maksiyat

nggedhor-nggedhor lawanging langit

duh Gusti,kula sumendheh

nyadhong sih kawelasan

Cilangkap, 141213

3.Kelayu

risban kiye dadi seksi

saben wengi tlupuh pring wulung tek keloni

kinclong kelabur kringet

kumergaya mung risban kiye

sing ra prenah wadul wewadiku

risban tinggalane eyang buyut kiye kanca gremengan

ngaya-ngaya eseme prawan kampung sing lencir kuning

inyong mung bisa nyawang

rambute sing ngandhan-andhan

ah

kayangapa iloken

ndina-ndina inyong kelayu

arepan nembung isin kambi awaku

pedinane mung mloka-mlaku

indahnya.jpg

ra bisa mopok lan mluku

biyung, anakmu pengin rabi ningen wedi

ra bisa tuku lenga wangi

Pinggir Kali Tajum, 01102013

4. mBLENDHOS

leha-leha nyruput kopi

weteng mblendhos kaya sapi

bathuk mlenos kringet mili

nangapa rika ra ngrumangsani

sapa jane sing gawe kursi

kaki Sardi mrebes mili

ngenteni rika mbayar kursi

nganti gering mung disemayani

sardi…. sardi

batine mung ndrewili

RM, 2014

5.Sinawang sekang Sinawing

nek disawang sekang Sinawing

katon cetha wela-wela

wewayanganing batinmu kang mencorong

madhangi sela-selaning krinyu lan alang-alang

senajan mung nyandhing sambel tlenjeng,

godhong gandhul rawun,

sega oyek lawuh buntil

atimu tetep jembar

ngileni batine sinawing

luhmu kang tumetes, ngadhem-adhemi ati

kaya banyu tuk Taman Sari

kaya tuk Banyu Mudal

kang ora prenah garing ing mangsa ketiga

esemmu

ngawe-awe

ngedani

inyong meri

inyong gandrung

inyong kedanan

sliramu

Cilangkap, 6 Nov. 2013

Iklan