KEMINJAL

Standar

Anggitanipun : RISWO MULYADI

(kanggo kanca-kanca alumni PGA 1987 sing lagi reuni)

 

Binarung swaraning  bayu kang sumilir,

Ana swara alus tetangisan

Jero

Sajeroning  nala

Anganyut-anyut

ngelus-elus githok kang mawa anyes

Kelingan jaman semana

………………………………………………………………….

Hanenggih wonten pundita wau

Wontening PGA Negeri Purwokerto warsa 1984 – 1987

 

Seduluuuuuuuur

Gemiyen,

selawe tahun kepungkur

Inyong karo rika dudu sapa-sapa

Mung bocah sing lagi keminjal

Kaya cempe mulai birahi

Kemlithi

Owah-owahan

bocah desa

Sing mulai nggaya kota

Kaya iya-iyaha

 

Gemiyen,

selawe tahun kepungkur

Inyong  – rika

Ngertine butuh jaluk wong tua

Ra ngerti wong tua rekasa

Nek jaluk kudu ana

Sedulur,

siki wis padha misuhur

Dadi jalma luhur

Bandane mawur-mawur,

Ningen Aja kelalen sanak sedulur

 

Eling, rika gemiyen padha ngawur

Angel diatur

Sedulur,

Gemiyen inyong sapa

Rika sapa

Siki ya ora arep dadi apa-apa

Ora dadi sapa-sapa

Tanpa urun piwulange guru-guru kita

Mung  nunggu  tua

Bathuke  tambah amba

Kakehen rengga

 

Siki mulai kemlithak

Seneng aweh pitutur

Kaya iya iya ha

Ra kelingan lakuning awak

Jaman kepungkur

Hahahahahahaha

 

Pancen, owah-owahane jaman

Inyong – rika  gemiyen esih bocah

Siki padha duwe bocah

Ana sing wis di sebut embah

Moga-moga pikirane ora owah

 

Hahahahahahaha

 

 

Selawe tahun kepungkur,

Aku kelingan

Ana bocah cilik semrinthil

Rambut kriwil

Jaile ra ketulungan

Siki, ….. rambute

Mulai katon arang

Bathuke kaya lapangan mburi sekolahan

Tekan siki Jaile esih kumat-kumatan

 

Sedulur lanang

Sedulur wadon

Siki inyong rika wis werna-werna

Ana sing dadi priyayi

Ana sing dadi kyai

Ana sing dadi pulisi

Ana sing kaya kyai tapi pulisi

Ana sing kaya pulisi tapi kyai

Ana sing dadi guru

Ana sing dadi gurune guru

Ana sing dadi bau

Pokoke werna-werna pisan

Ningen

Inyong – rika

Tetep siji

Muride pak Madadi

Pak Muslh lan pak Matori

Pak Daliman, Pak Ilyas, lan Pak Sukidi

Bu Nur Abidah, Pak Tohir, Pak Ahmadi

Pak Sugeng dalah pak Almahdi,

Pak Tarso, Pak Abdul Gani

Pak Abas, Pak Kadirin, lan bapak ibu guru sing ra bias tek sebut siji-siji

Mula padha eling lan nyawiji

Andum dedongan marang para pinundi

Mugya tansah linuberan berkahing gusti Alloh kang Maha Suci

 

Sedulurku sing wadon

Jebule rika siki esih ayu-ayu

Najan suwe ra ketemu

Sing lanang esih katon gagah

Najan uwane wis padha munggah

 

Kanggo sedulur sing mulai ngrasa wagu

Lan mulai angel golih turu

Merga brisik dening jeritane putu

Padha sing sabar

Ra perlu padha susah

Merga kabeh kudu diambah

 

Ayuh siki padha bungah-bungah

Ketemu kanca sekolah

Sing wis swe pada pisah

 

Ayu pada njiret pasrawungan

Kena kanggo paseduluran

Sapa ngerti

Mbesuk tembe

Ana sing padha besanan

Sugeng pinanggihan,

Sugeng hangrajut kapang

Mugya rahayu ingkang tansah pinanggih.

 

Nuwun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s